İşletme bölümü öğrencilerinin;

 

  • Kişisel gelişimini sağlamak; Öğrenim programı içeriğinde yer almayan konularda bilgi ve becerilerini arttırmak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak,
  • Aidiyet duygusunu geliştirmek; Sosyal faaliyetlere katılmalarını sağlayarak, sosyal varlık olarak gelişmelerini, topluluğa ve işletme bölümüne aidiyet duygusu kazandırmalarını sağlamak.
  • İş dünyasıyla tanışıklıklarını sağlamak; İş dünyası ile etkileşim kurarak tanışıklıklarını sağlamaktır.
    Bursa Uludağ Üniversitesi ve İşletme Bölümünün bilinirliğini arttırmaktır.