ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME TOPLULUĞU - 1998 Türkçe

Amacımız

 

 

⦁    Öğrencilerin kişisel gelişimlerini ve bilgi düzeylerini arttırmalarına yardımcı olmak.

 

⦁    Günceli takip etmelerine olanak sağlamak.

 

⦁    Düzenlediği organizasyonlarla üyelerinin takım halinde çalışma ve liderlik becerilerini geliştirmek.

 

⦁    Ekip ruhuyla düzenlenen organizasyonlarla üyelerinin aidiyet duygularını güçlendirmek.

 

⦁    ULİT faaliyetlerinde görev alan öğrencilerde ‘marka ve kalite’ bilinci oluşturmak.

 

⦁    Edindikleri teorik bilgileri topluluk bünyesinde uygulamalarına, organizasyonel ve opsiyonel becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak.

 

⦁    Öğrencilerin derslerden arta kalan vakitlerini verimli şekilde değerlendirecek, sosyal çevre ve mücadele ruhlarına katkı sağlayacak en ideal platformu yaratmak.