ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME TOPLULUĞU - 1998 Türkçe

Misyonumuz

                                 

 

İşletme bölümü öğrencilerinin;

     

         Kişisel gelişimini sağlamak; Öğrenim programı içeriğinde yer almayan konularda bilgi ve becerilerini arttırmak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak,

      Aidiyet duygusunu geliştirmek; Sosyal faaliyetlere katılmalarını sağlayarak, sosyal varlık olarak gelişmelerini, topluluğa ve işletme bölümüne aidiyet duygusu kazandırmalarını sağlamak.
      İş dünyasıyla tanışıklıklarını sağlamak; İş dünyası ile etkileşim kurarak tanışıklıklarını sağlamaktır.
      Uludağ Üniversitesi ve İşletme Bölümünün bilinirliğini arttırmaktır.