Komitemiz isminden de anlaşılacağı gibi topluluğun maddi anlamda ihtiyaçlarını karşılar. Şirketler ile kurumsal ortaklıklar kurup etkinliklerin daha kaliteli geçmesi adına yıl boyunca çalışmalar yapar.
Yazın, Yönetim Kurulunun başlattığı sponsorluk bulma ve şirket görüşmeleri yıl içerisinde de üyelerle birlikte devam eder. Komitemizin üyeleri, organizasyonlarımızı “iyi pazarlamak ve iyi tanıtmak” adına tüm komiteleri ve çalışmalarını her zaman yakından takip etmelidir. Buna bağlı olarak, Sponsorluk ve Finansman Komitesi üyeleri iş hayatındaki insanlarla birebir iletişime geçerek kendi kariyerlerine yön verecek kurumsal yapı ile tanışır ve kendilerini geliştirme fırsatı yakalarlar.