Komitemizin önceliği bireylerdir. Buna bağlı olarak amacı; bireyler arası sağlıklı bir iletişim sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda komitemiz, topluluğumuz ve üye arkadaşlarımız arasında köprü kurarak birebir ilişkilerin yürütülmesine ve adaptasyon süreçlerinde maksimum düzeyde destek sağlamaktır. Geleceğe yönelik hedefler ve kariyer planları kapsamında iş ve staj başvurularında da üyelerimize yardımcı olmak başlıca görev ve sorumluluklarımızdandır.