Geleceğin liderleri ve yöneticilerinin kariyer yolculuklarının üniversite aşamasının başarı öyküleriyle dolu olmasını sağlamak ve rakipleri karşısında rekabet avantajı kazandırmak vizyonuyla hareket eden komitemiz, bireyin var olan potansiyelini ortaya çıkarmayı ve maksimum düzeyde, doğru bir şekilde kullanmasını sağlamayı hedefler. Bu kapsamda düzenleyeceğimiz;

  • Çevrenizdeki insanları daha iyi anlamanıza ve onlarla daha iyi anlaşmanıza yardımcı olacak beden dili, etkili iletişim ve diksiyon eğitimleri,
  • Zihinlerinizi değiştirerek yaşamlarınızı değiştirebileceğinizi keşfedip, hem bilinci hem de bilinçaltını etkin bir şekilde kullanmak için zihinsel sürecinizi yeniden yapılandırmanıza yardımcı olacak NLP eğitimleri,
  • İşlerinizdeki karışıklık ve kargaşayı giderip, belirsizliklerin oluşturduğu stresi ortadan kaldıracak ve hayatınızı kontrol etme duygusunu güçlendirecek ‘Etkin zaman yönetimi’ eğitimlerine katılarak gelişiminizi hızlandırabileceksiniz. Ayrıca komitemiz bu eğitimlere ilave olarak; inovasyon, duygusal zeka, sunum teknikleri, altı sigma, satış yönetimi, iş kanunu eğitimleri ve dönem içerisinde talep doğrultusunda gelişen eğitimler de organize eder.